Top 10 ảnh hài hước bựa nhất Facebook trong ngày hôm nay

By | March 13, 2018

Top 10 ảnh hài hước bựa nhất Facebook trong ngày hôm nay

Top 10 ảnh hài hước bựa nhất Facebook trong ngày hôm nay

Làm người tốt không khó.

Một con mèo đau, cả bầy đứng ngó.

Một con mèo đau, cả bầy đứng ngó.

Bữa ăn đạm bạc.

Bữa ăn đạm bạc.

Khi một cô gái làm sai điều gì đó. 

Khi một cô gái làm sai điều gì đó.

Em ngày xưa khác rồi.

Em ngày xưa khác rồi.

1983
Khi bạn tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực ra nó mới bắt đầu.

Khi bạn tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực ra nó mới bắt đầu.

Mốt lông ruộng bậc thang. 

Mốt lông ruộng bậc thang.

Tai nạn nghề nghiệp của thợ cắt tóc. 

Tai nạn nghề nghiệp của thợ cắt tóc.

Giày cho những cô gái mạnh mẽ.

Giày cho những cô gái mạnh mẽ.

Người lạ qua đường. 

Người lạ qua đường.

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và luôn chia sẻ các ảnh hài hước cho chúng tôi!