Grab tặng ưu đãi 20% (tối đa 50.000d) x 4 chuyến từ 19/03 đến 25/05

By | March 19, 2018

Ngoài trời ba mấy độ hơn
Làm gì cho mát từ trong ra ngoài?

Thì mình đi lại bằng Grab, ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá, đọc tin tức buổi sáng rồi sẵn sàng bắt đầu ngày mới ha.

Đặc biệt, từ 19/03 đến 25/05, Grab tặng ưu đãi 20% (tối đa 50.000d) x 4 chuyến, chỉ cần mã CAPHEDN khi đặt Grab tại Đà Nẵng.

1983

Grab tặng ưu đãi 20%

Lưu ý:

– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất.

– Số lượng ưu đãi có hạn mỗi ngày.

– Không áp dụng cho dịch vụ GrabBike.

– Ưu đãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với tài xế.